Nu kommer vår servicehantering att ändras. Läs igenom detta noga för att undvika onödiga kostnader och produkter som skickas tillbaka utan åtgärd.

 

  • Garanti / Serviceformulär måste skickas med varje inskickad service. Finns här under för nedladdning.
  • Formulär måste vara komplett ifyllt med bifogat kvitto. Det räcker alltså inte med en felbeskrivning som säger att produkten är trasig. Saknas utförlig felbeskrivning eller kvitto så kommer produkten att skickas tillbaka utan åtgärd.
  • Skickas en reklamation in som ej är garanti, så kommer ansvarig butik debiteras 500:- netto plus frakter, samt produkten kommer att retuneras utan åtgärd.
  • Alla vapen som skickas in måste vara oladdade, det får under inga omständigheter skickas in vapen med tex kolsyrepatron i. Sker detta så kommer vi att skicka en straffavgift på 5000:- Sitter en kula fast i pipan ska detta framgå tydligt. 

 

Kontakt: service@fondprodukter.se

 

Service2.JPG

 

Garanti

  • Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel visar sig inom garantitiden och skall anses ha funnits vid köpet
  • För att åberopa garanti måste kvitto samt serviceformulär medfölja reklamationen
  • Fondprodukter förbehåller sig rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden

 

Tänk på att slitage, handhavandefel och förbrukningsmaterial som t.ex. pilar inte täcks av garanti. Andra kostnader som inte täcks av garanti är service, reklamation och reservdelar som ej avtalats i förväg med Fondprodukter.